Boomkwekerij Teurlincx

Kweekt spillen en lichte laanbomen sinds 2008

Duurzaam

─────

We kweken duurzaam, met minimale inzet van bestrijdingsmiddelen en een optimale bemesting. Wij hechten veel waarde aan een milieu vriendelijke teelt.

Herkomstcertificaat

─────

Ons assortiment bestaat grotendeels uit inheemse soorten waarvan het merendeel met herkomstcertificaat. Vanaf 2013 mogen wij onze bomen, met herkomsten, aanbieden onder Select Plant.

Kwaliteit

─────

Wij hanteren een 3-jarig teeltsysteem waarbij een goede selectie uitgangsmateriaal wordt opgekweekt tot spillen en lichte laanbomen, met een stamomtrek van 8/10 tot en met 14/16.

Over Boomkwekerij Teurlincx

Boomkwekerij Teurlincx kweekt sinds 2008 spillen en lichte laanbomen.
De kwekerij is gelegen in het oosten van Brabant in het buitengebied van de gemeente Deurne, Walsberg.

Contact

Boomkwekerij Teurlincx